Sunduğumuz Ek Hizmetler

Depolama Servisi

Gebze bölgesinde yer alan anlaşmalı tesislerde, ISO tanklarımız ile tehlikeli ve tehlikesiz likit kimyasallar için kısa ve uzun vadeli olarak depolanma hizmeti sunmaktayız.

Isıtma Servisi

Talep edilen ürünlerin kimyasal özelliklerine bakılarak, hedeflenen sıcaklık derecelerine ulaştırılması için buhar ve sıcak su ısıtmalı sistemler ile sürecin her aşamasını kontrol altında tutarak, ısıtma işlemlerini güvenli ve verimli olacak şekilde sunmaktayız.

Kap Değiştirme Servisi

Serbest depo veya antrepolarda, açık ya da kapalı sahalarda, ISO tanklardan fıçı ve IBC‘lere aktarma işlemlerini güvenli bir şekilde yönetmekteyiz. Aktarımı tamamlanan yeni kaplara etiketleme ve elleçleme işlemleri ile alternatif lojistik hizmetleri sunabilmekteyiz.

Sunduğumuz Ek Hizmetler