Katalist ve Silikon

Katalist, kimyasal reaksiyonların hızını artıran veya başlatan bir madde veya bileşiktir. Katalistler, reaksiyon hızını etkilemek için kullanılan ancak kendisi reaksiyonda tükenmeyen maddelerdir. Bir katalist, belirli bir reaksiyonun mekanizmasını kolaylaştırarak reaktanların ürünlere dönüşümünü hızlandırır. Bu nedenle, katalistler birçok endüstriyel uygulamada ve laboratuvar ortamlarında yaygın olarak kullanılır. 

Poliüretan endüstrisinde çeşitli katalistler kullanılır. Bunlar, süngerin hücre yapısına, jelleşme, kürlenme, stabile olma hızlarına ve özelliklerine etki ederek ürünlerin performansını ve kalitesi arttıran niteliktedir. 

Silikon:
Silikon, kimyasal element sembolü Si olan yarı-metalik bir elementtir. Silikon, oksijenle birleşerek silis (silika) bileşiklerini oluşturan bir temel yapı taşıdır. Silikon, elastik ve esnek yapıya sahip bir madde olduğu için birçok endüstriyel ve ticari üründe kullanılır. 

Silikon yüzey etkin katalistler hücre yapısını stabile edici özellik gösterirler. Bu yüzden konvansiyonel polyether polyol bazlı polyolllerle kullanımları son derece uygundur. 

Amin Katalistler:
Amin katalistler esnek, rigid ve CASE aplikasyonlarda, ürünlerin jelleşme özelliklerine etki ederek, ürünlerin katalitik performansını, üretim güvenliğini artırır. En optimal kullanım son ürünün kullanım alanına, sünger veya köpük cinsine ve formülasyona göre değişmektedir. 

Konvansiyonel Sünger üretimde, kalıplı veya blok sünger üretiminde, soğuk döküm kalıplı sünger ve HR sünger üretiminde ve çeşitli CASE aplikasyonlarında kullanılmaktadır.

Kalay Gel Katalistler:
Kalay Gel Katalistler esnek blok polyether sünger üretiminde kullanılır. Ayrıca CASE sektöründe de kaplama ve mastik üretiminde de yaygın olarak kullanılırlar. Jelleşme özelliklerine etki eden etkin bir katalisttir, ayrıca diğer katalistlerle etkileşerek, şişme reaksiyonuna da bir miktar etki eder.
En optimal kullanım son ürünün kullanım alanına, sünger veya köpük cinsine ve formülasyona göre değişmektedir.

Magpol-Katalist ve Silikon