EVA Etilen Vinil Asetatlar

Etilen vinil asetat endüstride yaygın olarak kullanılan vinil asetat içerikli bir kopolimeridir.Etilen vinil asetatın özellikleri yapısındaki vinil asetat miktarı belirler.Vinil asetat (VA) miktar yükseldikçe sertliği azalmaktadır.Sertliğin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan esnek yapı özellikle sert polimerlerin toklaştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.VA miktarının artışına bağlı olarak kristalleşme kabiliyeti azalır.Buna bağlı olarak düşük uygulama sıcaklıklarında dayanım özellikleri artar

EVA yapısındaki vinil –asetat miktarına göre yapısal özellikler gösterir.Örneğin % 7-8 oranındaki düşük vinil asetat içeren EVA kopolimerleri değişmiş polietilenler gibi davranır.% 15-20 gibi daha yüksek vinil-asetat içeriklilerinde komonomerler iç plastikleştirici gibi davranırlar.Elde edilen darbe dayanım artışı,EVA türüne (vinil-asetat oranına),kullanılan EVA miktarına ve işleme koşullarına bağlıdır.Özellikle poliolefin grubunda yer alan polimerlerde oldukça fazla kullanılırlar.

Vinil-asetat içeriği %10 un altında olan EVA polimerleri ambalaj malzemesi olarak kullanılır.Bunun yanı sıra laminatları buzdolabı torbalarının ağız kısımları,elastomerik esnek filmler,ağır yük taşımaya uygun torbalarda,kapı –pencere çerçevesinde köpük izolasyonu gibi yapı ürünlerinde ,yiyecek paketlemede ,otomotiv parçalarında ve bahçe aletlerinde kullanılır.

style switcher